Carrer Parres

L'antiga cotxeria es converteix en un eix vertebrador de la llum. Com un pati anglés que ens condueix al jardi.

1/6

Beppoarquitectura + pod disseny