top of page

Carrer Parres

L'antiga cotxeria es converteix en un eix vertebrador de la llum. Com un pati anglés que ens condueix al jardi.

Beppoarquitectura + pod disseny

bottom of page